Thông báo tuyển dụng
TTNgày đăngVị trí tuyển dụngNơi làm việcSố lượngHạn nộp hồ sơ 
1 17/05/2014 CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ Tp. Hồ Chí Minh,
Kiên Giang ( Tp. Rạch Giá)
31/05/2014 Chi tiết
2 17/05/2014 GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH Tp. Hà Nội,
Tp. Hải Phòng,
Tp. Ðà Nẵng,
Bình Ðịnh,
Phú Yên,
Khánh Hòa,
Ðắk Lắk,
Tp. Hồ Chí Minh,
Bình Dương,
Ðồng Nai,
Bình Thuận,
Bà Rịa - Vũng Tàu,
Ðồng Tháp,
An Giang,
Tiền Giang,
Vĩnh Long,
Bến Tre,
Kiên Giang,
Tp. Cần Thơ,
Trà Vinh,
Sóc Trăng,
Bạc Liêu,
Cà Mau,
Hậu Giang
31/05/2014 Chi tiết
3 17/05/2014 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Tp. Hà Nội,
Tp. Hải Phòng,
Tp. Ðà Nẵng,
Bình Ðịnh,
Phú Yên,
Khánh Hòa,
Ðắk Lắk,
Tp. Hồ Chí Minh,
Bình Dương,
Ðồng Nai,
Bình Thuận,
Bà Rịa - Vũng Tàu,
Long An,
Ðồng Tháp,
An Giang,
Tiền Giang,
Vĩnh Long,
Bến Tre,
Kiên Giang,
Tp. Cần Thơ,
Trà Vinh,
Sóc Trăng,
Bạc Liêu,
Cà Mau,
Hậu Giang
31/05/2014 Chi tiết
4 17/05/2014 NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH Tp. Hà Nội,
Tp. Hải Phòng,
Tp. Ðà Nẵng,
Khánh Hòa,
Tp. Hồ Chí Minh,
Kiên Giang ( Tp. Rạch Giá),
Tp. Cần Thơ,
Bạc Liêu
31/05/2014 Chi tiết
5 15/04/2014 NHÂN VIÊN TÍN DỤNG Ðắk Lắk ( Tx. Buôn Hồ) 2 24/04/2014 Chi tiết
6 15/04/2014 NHÂN VIÊN THỦ QUỸ Ðắk Lắk ( Tx. Buôn Hồ) 1 24/04/2014 Chi tiết
7 15/04/2014 GIAO DỊCH VIÊN Ðắk Lắk ( Tx. Buôn Hồ) 2 24/04/2014 Chi tiết
8 15/04/2014 NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH TÀI SẢN Ðắk Lắk ( Tx. Buôn Hồ) 1 24/04/2014 Chi tiết
9 11/04/2014 TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁP CHẾ Tp. Hồ Chí Minh 1 21/04/2014 Chi tiết
10 03/04/2014 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Tp. Hồ Chí Minh,
Kiên Giang,
Trà Vinh
4 11/04/2014 Chi tiết