Thông báo tuyển dụng
TTVị trí tuyển dụngNơi làm việcSố lượngNgày đăngHạn nộp hồ sơ
1 NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH Tp. Hồ Chí Minh 02 30/07/2014 15/08/2014
2 NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Tp. Hồ Chí Minh 1 30/07/2014 15/08/2014
3 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Tp. Hà Nội,
Tp. Hải Phòng,
Tp. Ðà Nẵng,
Bình Ðịnh,
Khánh Hòa,
Ðắk Lắk,
Tp. Hồ Chí Minh,
Tây Ninh,
Bình Dương,
Ðồng Nai,
Bình Thuận,
Bà Rịa - Vũng Tàu,
Long An,
Ðồng Tháp,
An Giang,
Tiền Giang,
Bến Tre,
Kiên Giang,
Tp. Cần Thơ,
Trà Vinh,
Sóc Trăng,
Cà Mau,
Hậu Giang
30/07/2014 10/07/2014
4 CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ Tp. Hồ Chí Minh,
Kiên Giang ( Tp. Rạch Giá)
17/05/2014 31/05/2014
5 GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH Tp. Hà Nội,
Tp. Hải Phòng,
Tp. Ðà Nẵng,
Bình Ðịnh,
Phú Yên,
Khánh Hòa,
Ðắk Lắk,
Tp. Hồ Chí Minh,
Bình Dương,
Ðồng Nai,
Bình Thuận,
Bà Rịa - Vũng Tàu,
Ðồng Tháp,
An Giang,
Tiền Giang,
Vĩnh Long,
Bến Tre,
Kiên Giang,
Tp. Cần Thơ,
Trà Vinh,
Sóc Trăng,
Bạc Liêu,
Cà Mau,
Hậu Giang
17/05/2014 31/05/2014
6 NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH Tp. Hà Nội,
Tp. Hải Phòng,
Tp. Ðà Nẵng,
Khánh Hòa,
Tp. Hồ Chí Minh,
Kiên Giang ( Tp. Rạch Giá),
Tp. Cần Thơ,
Bạc Liêu
17/05/2014 31/05/2014
7 NHÂN VIÊN TÍN DỤNG Ðắk Lắk ( Tx. Buôn Hồ) 2 15/04/2014 24/04/2014
8 NHÂN VIÊN THỦ QUỸ Ðắk Lắk ( Tx. Buôn Hồ) 1 15/04/2014 24/04/2014
9 GIAO DỊCH VIÊN Ðắk Lắk ( Tx. Buôn Hồ) 2 15/04/2014 24/04/2014
10 NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH TÀI SẢN Ðắk Lắk ( Tx. Buôn Hồ) 1 15/04/2014 24/04/2014