Thông báo tuyển dụng
TTNgày đăngVị trí tuyển dụngNơi làm việcSố lượngHạn nộp hồ sơ 
1 15/04/2014 NHÂN VIÊN TÍN DỤNG Ðắk Lắk ( Tx. Buôn Hồ) 2 24/04/2014 Chi tiết
2 15/04/2014 NHÂN VIÊN THỦ QUỸ Ðắk Lắk ( Tx. Buôn Hồ) 1 24/04/2014 Chi tiết
3 15/04/2014 GIAO DỊCH VIÊN Ðắk Lắk ( Tx. Buôn Hồ) 2 24/04/2014 Chi tiết
4 15/04/2014 NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH TÀI SẢN Ðắk Lắk ( Tx. Buôn Hồ) 1 24/04/2014 Chi tiết
5 11/04/2014 TRƯỞNG BỘ PHẬN XỬ LÝ NỢ Tp. Hồ Chí Minh 1 21/04/2014 Chi tiết
6 11/04/2014 TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁP CHẾ Tp. Hồ Chí Minh 1 21/04/2014 Chi tiết
7 03/04/2014 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Tp. Hồ Chí Minh,
Kiên Giang,
Trà Vinh
4 11/04/2014 Chi tiết
8 01/04/2014 NHÂN VIÊN BẢO VỆ Ðắk Lắk ( Tx. Buôn Hồ) 2 15/04/2014 Chi tiết
9 26/03/2014 GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH Tp. Hà Nội,
Tp. Hải Phòng,
Tp. Ðà Nẵng,
Bình Ðịnh,
Phú Yên,
Khánh Hòa,
Ðắk Lắk,
Tp. Hồ Chí Minh,
Bình Dương,
Ðồng Nai,
Bình Thuận,
Bà Rịa - Vũng Tàu,
Long An,
Ðồng Tháp,
An Giang,
Tiền Giang,
Vĩnh Long,
Bến Tre,
Kiên Giang,
Tp. Cần Thơ,
Trà Vinh,
Sóc Trăng,
Bạc Liêu,
Cà Mau,
Hậu Giang
26 15/04/2014 Chi tiết
10 25/01/2014 NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH TÀI SẢN Tp. Hải Phòng,
Khánh Hòa,
Ðắk Lắk,
Ðồng Tháp,
Vĩnh Long,
Bến Tre,
Kiên Giang,
Tp. Cần Thơ,
Trà Vinh,
Bạc Liêu
10 28/02/2014 Chi tiết